Smart Cities
Space Hellas Group
Εξειδίκευση και Εμπειρία στην ολοκλήρωση και των πλέον σύνθετων «έξυπνων έργων» σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ο Όμιλος Space Hellas είναι ένας κορυφαίος Digital Integrator με ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της συμμετοχικότητας των πολιτών,  την πολιτιστική και τουριστική ανάδειξη, την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη διαλειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των οργανισμών.

Ως στρατηγικός τεχνολογικός συνεργάτης, με εξειδικευμένους και έμπειρους συμβούλους, πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών, εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο τεχνολογίας, λογισμικού, λύσεων και εξοπλισμού, ο Όμιλος Space Hellas οδηγεί με ασφάλεια και αρτιότητα τους σύγχρονους ΟΤΑ στο ταξίδι του ψηφιακού τους μετασχηματισμού.
Ολοκληρωμένο εύρος
Λύσεων και Υπηρεσιών
Εμπειρία
και Εξειδίκευση
Πανελλαδικό Δίκτυο
Συνεργατών
Ισχυρές
Συνεργασίες
Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πληρωμών


Η εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Ειδοποιήσεις Χρεών-Πληρωμές», υποσύστημα του ΟΠΣ Genesis, περιλαμβάνει δυνατότητες για:

Δηµιουργία ταυτότητας οφειλής με µοναδικό κωδικό,
στις οφειλές των πολιτών

Ηλεκτρονική ενηµέρωση μέσω e-mail των πιστοποιηµένων πολιτών, για έκδοση λογαριασµού

Εκτύπωση ειδοποιητηρίου από τον πολίτη

Πληροφόρηση για τις οικονομικές υποχρεώσεις του απέναντι στο φορέα

Πρόσβαση σε πολλαπλούς φορείς

Πληρωμή μέρους ή του συνόλου των οφειλών από τον πολίτη

Τραπεζικές συναλλαγές µέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ


Η εφαρμογή μπορεί να εμπλουτιστεί με τις δυνατότητες της Web Πλατφόρμας eLocalGovernments.gr, για τη διαδραστική και απομακρυσμένη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.
eLocalGovernments.gr 


Η Web Πλατφόρμα eLocalGovernments.gr αποτελεί κανάλι διαδραστικής και απομακρυσμένης επικοινωνίας, συναλλαγών και εξυπηρέτησης των ΟΤΑ με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις και παρέχει υπηρεσίες που ενισχύουν το επίπεδο εξυπηρέτησης, απλουστεύουν χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη διαφάνεια, όπως:

Ενημέρωση Οφειλών προς ΟΤΑ

On line τραπεζικές πληρωμές προς ΟΤΑ

Ιστορικό Πληρωμών & Ανάλυση Υπολοίπου Οφειλέτη

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Πολιτών & Επιχειρήσεων
  
Ηλεκτρονικά Ραντεβού

Κλήσεις ΚΟΚ

Δημοτικός Φόρος

Προβολή της πορείας του προϋπολογισμού του ΟΤΑ
Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού
Destination Management System
DMS


Σύστημα που περιλαμβάνει ψηφιακά εργαλεία για την παραγωγή περιεχομένου, όπως φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, προωθητικά βίντεο, λήψεις με drone, 360ο video και φωτό, κ.ά..
Περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Δικτυακής Πύλης ενημέρωσης επισκέπτη και ανάδειξης προορισμού, την ανάπτυξη διεπαφής CHATbot για την άμεση εξυπηρέτηση των επισκεπτών & τουριστών, σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων κινητών συσκευών, τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης  ψηφιακής καμπάνιας, υπηρεσίες εμπλουτισμού περιεχομένου από τους χρήστες, εγκατάσταση QRs πινακίδων σε σημεία ενδιαφέροντος, εφαρμογή ανάλυσης κοινής γνώμης στα κοινωνικά δίκτυα.
Έξυπνος Οδηγός
Πόλης - Δήμου Ο Έξυπνος Οδηγός Πόλης - Δήμου περιλαμβάνει την ανάπτυξη και Βranding μιας Δικτυακής Πύλης για τη γαστρονομία στο Δήμο, την προβολή των μενού των επιχειρήσεων εστίασης, τη δυνατότητα των πελατών να κάνουν κρατήσεις online στις επιχειρήσεις εστίασης, δίνοντας παράλληλα ένα εργαλείο στις επιχειρήσεις για την ευκολότερη διαχείριση των κρατήσεων τους.
Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ψηφιακών Υπογραφών


Η εφαρμογή «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων», υποσύστημα του ΟΠΣ Genesis, περιλαμβάνει την τήρηση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εισερχομένων στο Δήμο εγγράφων και τη διανομή τους στις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου.

Παρέχει πλήρη διαχείριση των πρωτοκολλημένων εγγράφων - εργασιών του φορέα στο εγκεκριμένο οργανόγραμμα του Δήμου και δυνατότητα ανάρτησης απαιτούμενων από το νόμο εγγράφων στο Portal της Διαύγειας.

Η χρήση της εφαρμογής μπορεί να γίνει και μέσω internet browser.
Σύστημα Τηλεϊατρικής σε Ευπαθείς Ομάδες για Απομακρυσμένη Διάγνωση
και Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφροντίδας 


Περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, π.χ. πίεση, παλμούς, οξυγόνο, θερμοκρασία, κ.ά., ανάπτυξη Φακέλου Πρόνοιας Δημότη και υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας με χρήση σύγχρονων ΤΠΕ. Το σύστημα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ.

Παροχή υπηρεσιών τηλεφροντίδας και τηλε-συμβουλευτικής μέσω τηλεδιάσκεψης για μικρούς Δήμους με μεγάλη γεωγραφική κάλυψη. Μέσω μιας εύχρηστης συσκευής τηλεδιάσκεψης, η οποία τοποθετείται σε ένα Κέντρο Υγείας του Δήμου, οι δημότες μπορούν να επικοινωνήσουν, να διεκπεραιώσουν και να λάβουν απομακρυσμένα ιατρικές υπηρεσίες ή ακόμα και να προγραμματίσουν τηλεφωνική ή βίντεο επικοινωνία (video conference), σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα με ένα γιατρό.
Σύστημα Διαχείρισης
Δημοτικών Κοιμητηρίων και Ψηφιοποίηση Φακέλων


Η εφαρμογή «Διαχείριση Δημοτικών Κοιμητηρίων», υποσύστημα του ΟΠΣ Genesis, παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση και παρακολούθηση τάφων, εκταφών, μεταταφών, χρεώσεων, εισπράξεων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές θέσεων στα Κοιμητήρια.
Βελτίωση Ποιότητας Ζωής 
Εγκατάσταση Έξυπνων Συστημάτων Μέτρησης Ποιότητας Αέρα


Πρόκειται για Συστήματα Παρακολούθησης και Ανάλυσης  της ποιότητας του αέρα στην επικράτεια του Δήμου με σταθμούς μέτρησης περιβαλλοντικών δεδομένων, στα οποία γίνεται καταγραφή και έλεγχος ατμοσφαιρικών μετρήσεων.

Η διαχείριση γίνεται μέσω μίας Cloud based πλατφόρμας ελέγχου, η οποία προβάλλει σε Dashboards αλλά και σε χάρτη, τα δεδομένα των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης των παραμέτρων και της κατάστασης του εξοπλισμού.

Επιπλέον, γνωστοποιεί και ειδοποιεί αυτόματα όταν ξεπεραστούν τα καθορισμένα όρια μετρήσεων, στους αρμόδιους.
Ψηφιοποίηση και Σύστημα
Διαχείρισης Φακέλων ΔΕΥΑ   


Η εφαρμογή «Διαχείριση Δ.Ε.Υ.Α.», υποσύστημα του ΟΠΣ Genesis, παρακολουθεί τη Διοικητική Διαχείριση των Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης και διαχειρίζεται συναλλασσόμενους, καταναλωτές, λογαριασμούς, πωλήσεις, αγορές, ταμεία, προϋπολογισμό, δαπάνες, μητρώο κ.ά..

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με μετρητές και ΙοΤ συσκευές για την ανίχνευση φαινομένων σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα σύνθεσης και παρουσίασης δορυφορικών και real time δεδομένων, σύστημα γεωχωρικής απεικόνισης δεδομένων και εξ αποστάσεως διαχείριση εξοπλισμού, π.χ. αντλίες και PLC. 
Έξυπνο Σύστημα Μέτρησης Ποιότητας Νερού Ποταμών, Λιμνών και Θαλασσών


Έξυπνο σύστημα μέτρησης ποιότητας υδάτων - πόσιμου νερού, ποταμιών, λιμνών και θαλασσών, σε βιομηχανικές εφαρμογές κ.ά. - με σταθμούς μέτρησης  ποικίλων παραμέτρων όπως pH, ORP, Αγωγιμότητα, TDS, TSS, Διαλυμένο Οξυγόνο, Χλωροφύλλη, Άλγη, Θερμοκρασία, Αλατότητα, Θολότητα.

Η Πλατφόρμα ανάλυσης επιτρέπει την παρακολούθηση και τον εντοπισμό τάσεων και προβλημάτων και παρουσιάζει τις απαιτούμενες μετρήσεις, π.χ. ως προς την καταλληλόλητα κολύμβησης ή πόσης νερού, με απλό και εύληπτο τρόπο.
Έξυπνα Συστήματα Έγκαιρης Πρόγνωσης και Προειδοποίησης Πλημμυρικών Φαινομένων


Πρόκειται για έξυπνα συστήματα προειδοποίησης για την αντιμετώπιση (πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιάς , σεισμού κ.λπ.) εντός των ορίων του Δήμου και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του.

Περιλαμβάνει, διασύνδεση μετρητών και ΙοΤ συσκευών για την ανίχνευση φαινομένων σε πραγματικό χρόνο, απεικόνιση και σύνθεση δορυφορικών και real time δεδομένων, αποστολή των προειδοποιήσεων σε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας, σύστημα πρόβλεψης ρίσκου εμφάνισης φαινομένων με τη χρήση μοντέλων Μηχανικής Μάθησης ML και χρήση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης ΑΙ, για εξόρυξη συμπερασμάτων και πρόβλεψη φαινομένων.
Σύστημα
Έξυπνης Άρδευσης


Περιλαμβάνει γεωχωρική απεικόνιση δεδομένων για τη διαχείριση του νερού, την εκτίμηση και πρόβλεψη των αρδευτικών αναγκών, τον προγραμματισμό αρδεύσεων, προειδοποίηση μετεωρολογικών φαινομένων, πρόγνωση ξηρασίας/πλημμυρών, παρακολούθηση μεταβλητών καλλιέργειας, συμβουλευτικές υπηρεσίες για επεμβατικές δράσεις.
Σύστημα Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου
και Κοινόχρηστων Χώρων   


Περιλαμβάνει δυνατότητα καθορισμού των ορίων των περιοχών ενδιαφέροντος σε χαρτοκεντρικό σύστημα αναπαράστασης, διασύνδεση μετρητών και ΙοΤ συσκευών για τη συλλογή δεδομένων σχετικών με τις περιοχές ενδιαφέροντος,
δυναμικές ροές εργασίας για την εξυπηρέτηση των διαχειριστικών λειτουργιών, χρήση δορυφορικών εικόνων για την απεικόνιση και την αυτόματη εξαγωγή συμπερασμάτων, μέσω αλγορίθμων, σχετικά με την κατάσταση του πρασίνου, των δέντρων και του εξοπλισμού.
Ψηφιοποίηση Τοπικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς


Δράση για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας, με σκοπό αφενός τη διατήρηση της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής και αφετέρου την προσέλκυση επισκεπτών.

Περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως βίντεο εικονικής πραγματικότητας, προβολές 3D, παραγωγή περιεχομένου Augmented Reality, εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά και σχολεία για επιφάνειες αφής, διαδραστικό τραπέζι, ψηφιακά ολογράμματα σημαντικών ευρημάτων, οθόνες προβολής κ.ά.
Ανάπτυξη Ψηφιακού Διδύμου (Digital Twin) Πόλης


Ψηφιακή απεικόνιση και μοντελοποίηση των παραμέτρων προς μελέτη της πόλης. Περιλαμβάνει διασύνδεση ΙοΤ συσκευών και δορυφορικών εικόνων για τη συλλογή δεδομένων της πόλης ενδιαφέροντος και του ψηφιακού της διδύμου, απεικόνιση των μεταβλητών σε χαρτοκεντρικό σύστημα αναπαράστασης, διαχειριστικό περιβάλλον για τη διαχείριση των μεταβλητών και εκτέλεσης των προσομοιώσεων, οπτικοποίηση αποτελεσμάτων για την εύκολη εξαγωγή συμπερασμάτων και καθορισμό πολιτικών, χρήση μοντέλων Μηχανικής Μάθησης ML στις διαδικασίες προσομοίωσης, ενημέρωση των δεδομένων εισόδου του ψηφιακού διδύμου σε πραγματικό χρόνο.
Βιώσιμη Μετακίνηση
Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης


Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με την βοήθεια αισθητήρων που τοποθετούνται στη θέση στάθμευσης και παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορία για τη διαθεσιμότητα ή όχι  της συγκεκριμένης θέσης.

Η οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο για την πληρότητα των χώρων στάθμευσης αλλά και την κατάσταση των αισθητήρων, γίνεται μέσω Cloud Based πλατφόρμας ελέγχου και διαχείρισης.
Έξυπνες Στάσεις ΜΜΜ


Έξυπνα στέγαστρα δημοτικών συγκοινωνιών με ενεργειακή αυτονομία, για  την ασφαλή & ποιοτική αναμονή των μέσων μεταφοράς.

Διαθέτουν συνεχή φωτισμό, παρέχουν ενημέρωση δρομολογίων, μέσω σήμανσης QR, παρέχουν τη δυνατότητα φόρτισης συσκευών και δυνατότητα παροχής WiFi.
Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων


Σύστημα που επιτρέπει την πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα με αυτοματοποιημένο τρόπο και υπολογίζει τον πραγματικό χρόνο χρήσης των ποδηλάτων και την χρέωση που αντιστοιχεί.
Έξυπνες Διαβάσεις Πεζών, φιλικές προς ΑΜΕΑ


Οι Έξυπνες Διαβάσεις περιλαμβάνουν φωτισμό της πεζοδιάβασης με LED, για να δημιουργεί έντονη αντίθεση,  φωτίζοντας την πλευρά του πεζού που βλέπει ο οδηγός με αποτέλεσμα την άμεση ενεργοποίησή του.

Επιπρόσθετα το Σύστημα Έξυπνης Προειδοποίησης ταχύτητας, είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλούς οδήγησης σε κατοικημένες περιοχές, το οποίο μέσα από την αυτόματη ανίχνευση της ταχύτητας των οχημάτων επισημαίνει έντονα, με LED απεικόνιση, το όριο ταχύτητας και προειδοποιεί τον οδηγό να μειώσει ταχύτητα σε περίπτωση υπέρβασης, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια. 
Σύστημα Ενημέρωσης για την Κυκλοφορία


Δίκτυο Ηλεκτρονικών Πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων για την προβολή μεταβαλλόμενων μηνυμάτων με συνδυασμό κειμένων και γραφικών, το οποίο μπορεί να διασυνδεθεί και με συστήματα διαχείρισης πληροφόρησης Έκτακτων Αναγκών.
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Μείωση Δημοτικών Τελών
Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος Δημοτικών Κτιρίων
Έξυπνο Σύστημα Διαχείρισης
Κάδων Απορριμμάτων 


Το σύστημα περιλαμβάνει συσκευές μέτρησης χωρητικότητας κάδων μέσω των οποίων πραγματοποιούνται μετρήσεις όγκου & μεταβολών πληρότητας. Υπολογίζει τον ακριβή χρόνο εναλλαγής πληρότητας, τις μεταβολές θερμοκρασίας και τη λειτουργική τους κατάσταση. Τα δεδομένα που συλλέγονται μεταφέρονται μέσω ασύρματης επικοινωνίας και μέσω της Cloud Based πλατφόρμας γίνεται ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Μέσω της πλατφόρμας γίνεται απεικόνιση των σημείων εγκατάστασης των κάδων σε χαρτοκεντρικό σύστημα αναπαράστασης και προβάλλονται τα στατιστικά δεδομένα της χρήσης των κάδων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα για απομακρυσμένη εποπτεία των κάδων και προγραμματισμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων βάσει πολλαπλών δεδομένων, όπως πληρότητας κάδου, ειδικά βάρη περιοχής, κίνηση οδών, ατμοσφαιρική ρύπανση σε μια περιοχή και εγγύτητα δρομολογίου.
Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού Στόλου Οχημάτων


Η εφαρμογή «Διαχείριση Στόλου Οχημάτων», υποσύστημα του ΟΠΣ Genesis, διαχειρίζεται το δημοτικό στόλο οχημάτων και τον προγραμματισμό των ημερήσιων κινήσεων με δυνατότητα πολυδιάστατης παρακολούθησης των αναγκών του γραφείου κίνησης οχημάτων, όπως καύσιμα, ασφαλιστική κάλυψη, ΚΤΕΟ, οδηγοί, συνοδοί, βλάβες, βάρδιες.

Ενσωματώνει και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά όπως είναι η γραφική αναπαράσταση όλων των παρακολουθούμενων μεγεθών σε σχέση με το χρόνο, για τη σωστή λήψη αποφάσεων, δυνατότητα διασύνδεσης με σύστημα ηλεκτρονικής αντλίας καυσίμων, κινητή συσκευή ώστε να εκτελείται το πρόγραμμα απρόσκοπτα, αλλά και με GPS για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των οχημάτων και την απεικόνισή τους σε διαδραστικό χάρτη.
Έξυπνο Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων 


Το σύστημα περιλαμβάνει προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση μετρητών ενέργειας σε δημοτικά και σχολικά κτίρια και την κεντρική πλατφόρμα για τη συλλογή, ανάλυση και απεικόνιση των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων, με καταχώρηση πληροφοριών όπως είδος/χρήση κτιρίου (Δημαρχείο, αθλητικό κέντρο, σχολείο, βιβλιοθήκη κ.λπ.), πλήθος ατόμων, ωράριο εργασίας, γεωγραφικό στίγμα κτιρίου κ.λπ.), καταχώρηση με αυτόματη διαδικασία των καταγραφών μέσης τάσης μέσω της πλατφόρμας ΔΕΔΔΗΕ, δημιουργία συμβάντων ώστε να υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία ειδοποιήσεων σε περίπτωση μη-κανονικής συμπεριφοράς των εγκαταστάσεων, δημιουργία Dashboards, για την κεντρική εποπτεία των καταναλώσεων και ενεργειακών δεικτών και δημιουργία έτοιμων αναφορών που αποστέλλονται αυτόματα σε αποδέκτες ανά τακτά και οριζόμενα χρονικά διαστήματα.  
Ενίσχυση Ψηφιακών Υποδομών
Ενίσχυση Υποδομών Καλωδίωσης
εντός Δημοτικών Κτιρίων


Υπηρεσίες αναβάθμισης και ενίσχυσης των υποδομών καλωδίωσης εντός των δημοτικών κτιρίων για την ανταλλαγή πληροφοριών με ασφάλεια. Η επένδυση μπορεί να περιλαμβάνει, συστήματα οριζόντιας δομημένης καλωδίωσης (Cat6a),  αναβάθμιση κατακόρυφου δικτύου διασύνδεσης ικριωμάτων με καλώδια οπτικών ινών 50/125μm [ΟΜ3 , ΟΜ4] κ.ά. 

Οι υπηρεσίες στοχεύουν στην ενοποίηση των συστημάτων (δεδομένων, φωνής, video, aσύρματου δικτύου, συστημάτων ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας, θερμοκρασίας, ασφάλειας κ.ά.) πάνω σε ένα μόνο φυσικό μέσο. 
Κεντρική Ενιαία Πλατφόρμα Διαχείρισης και Συλλογής Δεδομένων Ευφυών Πόλεων


Η SenseOne IoT Platform συλλέγει δεδομένα από συστήματα διαφορετικών τεχνολογιών, τα ενοποιεί και τα παρουσιάζει με ένα ενιαίο και ξεκάθαρο μοντέλο, παρέχοντας πολύτιμη και έγκαιρη πληροφόρηση για τη λήψη στοχευμένων αποφάσεων, συμβάλλοντας έτσι στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων, τη μείωση του κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας με βιώσιμο τρόπο.
Δημιουργία Διασύνδεσης με Δίκτυα Υψηλής Ταχύτητας μεταξύ Δημοτικών Υποδομών


Αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, όπως π.χ. το δίκτυο σωληνώσεων, των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών για τη δημιουργία ενός Ανεξάρτητου Δικτύου, το οποίο παρέχει υψηλές ταχύτητες internet, αναβαθμισμένες και ποιοτικές ευρυζωνικές συνδέσεις, οδηγεί στη μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών, λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης και προσέλκυσης νέων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και ως επένδυση αποφέρει υψηλή απόδοση.
Ασύρματα Δίκτυα Χαμηλής Ισχύος Τύπου LoRaWAN  


Ιδιωτικό και αυτόνομο δίκτυο LoRaWAN, μέσω του οποίου επικοινωνούν μεταξύ τους όλες οι συσκευές και οι αισθητήρες μίας ψηφιακής και έξυπνης πόλης (IoT, Internet of Things), παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο πολύτιμες πληροφορίες στον πολίτη, οι οποίες διευκολύνουν την καθημερινότητά του και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του.

Το δίκτυο LoRaWAN παρέχει εξαιρετικά χαμηλή ισχύ (ultra low power) και μεγάλη εμβέλεια εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ζωή στις μπαταρίες των συσκευών, τη διασύνδεση χιλιάδων συσκευών με μικρό αριθμό δρομολογητών και χαμηλό κόστος λειτουργίας μακροπρόθεσμα.  
Ασύρματη και Ασφαλής Δικτύωση του Δήμου  


Παροχή αξιόπιστου, ασφαλούς ασύρματου δικτύου με υψηλή απόδοση και διαθεσιμότητα για χρήση των φορητών συσκευών από τους δημότες και τους εργαζόμενους στο Δήμο, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα και οι φορητοί υπολογιστές.

Οι λύσεις Ασφάλειας Ασύρματου LAN καλύπτουν όλες τις πτυχές της Ταυτοποίησης Ασύρματης Πρόσβασης, με προηγμένες μεθόδους βασισμένες στο πρωτόκολλο 802.1x, προνομιακή πρόσβαση ή βασισμένη σε προφίλ και ταυτοποίηση δικτύου για τους επισκέπτες, μέσω captive portals.
Η εφαρμογή του μοντέλου Bring Your Own Device (BYOD) στο Δήμο γίνεται πιο ασφαλής από ποτέ.
Προστασία από Κυβερνοεπιθέσεις, Business Continuity
Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Απειλών
από Κυβερνοεπιθέσεις


Ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης απειλών που μπορεί να αυτοματοποιήσει και να επιταχύνει βασικές λειτουργίες ασφαλείας: τον εντοπισμό, την έρευνα και την αποκατάσταση.
Το σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει:

Πλατφόρμα Cloud Security που παρέχει την «πρώτη γραμμή άμυνας»
Τείχος προστασίας επόμενης γενιάς | Firewall
Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο VPN για την ασφαλή εξ αποστάσεως εργασία εργαζομένων
Λύση ασφάλειας μηδενικής εμπιστοσύνης για ασφαλή πρόσβαση στις εφαρμογές
Λύσεις ασφάλειας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Λογισμικό πρόληψης απώλειας δεδομένων | DLP
Ransomware Protection 
Διαχείριση Ασφάλειας 24x7x365 | SoC
Διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας στο Δημόσιο Τομέα μέσω ολοκληρωμένης πλατφόρμας Τηλεργασίας & Δημιουργία Υποδομής Συνεχούς Λειτουργίας των Υπηρεσιών ΟΤΑ

Ολοκληρωμένες πλατφόρμες τηλεργασίας, Microsoft Teams, Webex Teams.  Η κάθε πλατφόρμα λειτουργεί ως κόμβος ομαδικής συνεργασίας που ενοποιεί τα άτομα, το περιεχόμενο και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται.   Επιπρόσθετα, διαθέτουν Collaboration Tools, εργαλεία σχεδιασμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων, αναθέσεων εργασιών, περιβάλλοντα τηλεδιασκέψεων και τηλεσυνεργασίας, εξειδικευμένα περιβάλλοντα εικονικής υποδομής περιβάλλοντος εργασίας, VDI.
Αξιοποιήστε το μεγάλο εύρος των
Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Λύσεων και Υπηρεσιών του Ομίλου Space Hellas
για να διαμορφώσετε την «'Εξυπνη Πόλη» που οραματίζεστε
με ασφάλεια και αρτιότητα
SingularLogic
Member of Space Hellas Group
© Copyright SingularLogic